SQL Server به منظور ارتقا در مدل برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی خود از نسخه 2005 تکنولوژی SQL CLR را معرفی نمود. این تکنولوژی همچنین با اسامی CLR Integrated ،CLR Enabled و CLR Embedded نیز شناخته می‌شود. هدف آن این است که شما بتوانید اشیاء بانک اطلاعاتی از قبیل Stored Procedure ،Function ،Trigger را با استفاده از CSharp و یا VB ایجاد کرده و آن را در SQL Server مورد استفاده قرار دهید.

با توجه به نسخه SQL Server روش جستجو و بازگرداندن لیستی از تمام جدول‌های ایجاد شده توسط کاربر کمی متفاوت است. در این مطلب به طور خلاصه پرس‌و‌جوهایی را بررسی خواهیم کرد که می‌توانند برای بازیابی لیست جدول‌ها در همه نسخه‌ها استفاده شوند.