در برخی از سناریوها نیاز به نمایش خروجی چند مقدار به صورت یک مقدار با یک جداکننده مانند کاما داریم. در Oracle می‌توان از تابع LISTAGG برای تبدیل نتایج پرس‌و‌جو به صورت یک مقدار جداشده با کاما استفاده نمود.

به منظور استفاده از جداول نمونه یکسان در مطالب این وبلاگ تصمیم گرفتم در یک مطلب جداگانه اسکریپت‌های مربوط به ایجاد جداول و ثبت داده‌های پیش فرض آن را برای هر نوع بانک اطلاعاتی قرار دهم. در این مطلب اسکریپت مربوط به بانک اطلاعاتی Oracle قرار داده شده است.