اعضای داده‌ای خصوصی (private) یک کلاس تنها توسط توابع عضو آن کلاس قابل دسترسی هستند. بنابراین هر کلاس یا تابعی که از توابع عضو یک شی استفاده می‌کند و آن را از خارج از شی فراخوانی می‌کند، تنها می‌تواند توابع عمومی (public) عضو کلاس را به منظور درخواست سرویس‌های کلاس از هر شی خاص فراخوانی نماید.

شی‌گرایی یک راه طبیعی تفکر در مورد جهان پیرامون و نوشتن برنامه‌های کامپیوتری است. در دنیای واقعی به هرجا که بنگرید اشیا را مشاهده می‌کنید: اشخاص، حیوانات، گیاهان، اتوموبیل‌ها، هواپیماها، ساختمان‌ها، کامپیوترها و مواردی از این قبیل. انسان‌ها هر روز اشیا را در اطراف خود مشاهده می‌کنند و در مورد آن‌ها به تفکر می‌پردازند.