اعداد صحیح برای شمارش مناسب هستند، اما گاهی اوقات ما نیاز داریم که اعداد بسیار بزرگ یا اعدادی با جزء کسری را ذخیره کنیم. اعداد اعشاری یا همان اعداد حقیقی برای ارزش‌گذاری عبارت‌هایی كه نیازمند دقت بیشتری هستند، استفاده می‌شوند. برخلاف اعداد صحیح که به آسانی می‌توان آن‌ها را به مقادیر دودویی (binary) تبدیل کرده و در سیستم‌های کامپیوتری استفاده نمود، برای اعداد اعشاری چالش بزرگی پیش رو است تا علاوه بر تبدیل بهینه‌ی اعداد اعشاری به مقادیر دودویی، دامنه‌ی بزرگی از اعداد را هم شامل شود و همچنین دارای دقت و سرعت پردازش بالایی باشد.