سامانه‌ی شتاب به عنوان تنها سوئیچ ملی بین بانکی کشور، سیستمی مبتنی بر کارت‌ بوده و وظیفه تبادل تراکنش‌های بین بانکی و اعمال مقررات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر را بر عهده دارد و سطح گستردگی این سامانه شامل کلیه بانک‌های کشور است که با اتصال به چند سوئیچ برون‌مرزی، کل تراکنش‌های کارتی کشور را پوشش می‌دهد.

سامانه‌ی شتاب جهت تبادل پیام‌ها و تراکنش‌های مالی از استاندارد ISO8583 استفاده کرده و قابلیت پشتیبانی از سه ویرایش این استاندارد که در سال‌های 1987، 1993 و 2003 ارائه گردیده است را دارد. بانک مرکزی در سال 1392 با ارائه نسخه 7 شتاب بانک‌ها را ملزم به استفاده از ویرایش 2003 این استاندارد کرده است.
شتاب وظیفه انتقال امن اطلاعات و داده‌های مربوط به تراکنش‌های ‌مالی و غیرمالی به بانک‌های صادرکننده و یا پذیرنده را دارد. این مرکز با استفاده از سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه‌ی ارتباطی خود، پیام‌ها و داده‌های اخذ شده از اعضا را پذیرش کرده، آن‌ها را ثبت، مسیریابی و به بانک‌های صادرکننده یا پذیرنده ارسال می‌نماید. نتیجه این اقدامات دریافت خدمات مبتنی بر کارت توسط دارندگان کارت بانک‌ها از تجهیزات سایر بانک‌ها می‌باشد. شتاب برای نظارت بیشتر بر شبکه‌ی بانکی با ارتباط با مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) کلیه سوابق مشتریان و قوانین بالا دستی را کنترل و بر تراکنش‌های تبادلی در این شبکه نظارت دارد.

Center