به منظور ترجمه یکسان کلمات انگلیسی در مطالب این وبلاگ تصمیم گرفتم در یک مطلب جداگانه ترجمه کلمات (یا معادل فارسی مورد استفاده) را قرار دهم.

assembly - اسمبلی
checklist - چک لیست
class - کلاس
clause - عبارت
code - کد
comma - کاما
database - بانک اطلاعاتی
namespace - فضای نام
object - شی
query - پرس‌و‌جو