به منظور ترجمه یکسان کلمات انگلیسی در مطالب این وبلاگ تصمیم گرفتم در یک مطلب جداگانه ترجمه کلمات (یا معادل فارسی مورد استفاده) را قرار دهم.