سامانه‌ی شتاب به عنوان تنها سوئیچ ملی بین بانکی کشور، سیستمی مبتنی بر کارت‌ بوده و وظیفه تبادل تراکنش‌های بین بانکی و اعمال مقررات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر را بر عهده دارد و سطح گستردگی این سامانه شامل کلیه بانک‌های کشور است که با اتصال به چند سوئیچ برون‌مرزی، کل تراکنش‌های کارتی کشور را پوشش می‌دهد. سامانه‌ی شتاب...

UUID اختصار عبارت Universally Unique Identifier به معنای شناسه منحصر به فرد جهانی می‌باشد. به‌جای این اصطلاح از GUID که اختصار عبارت Globally Unique Identifier به معنای شناسه منحصر به فرد عمومی نیز استفاده می‌شود. GUID یک اصطلاح صنعتی است که توسط شرکت مایکروسافت برای ارائه یک شماره مرجع که در هر زمینه‌ای منحصر به فرد...

IP اختصار عبارت Internet Protocol است که مدل فنی ارسال و دریافت بسته‌ها در اینترنت را به همراه آدرس فرستنده و گیرنده در شبکه‌ی اینترنت یا هر شبکه‌ی کامپیوتری مشخص می‌کند. در حال حاضر دو نسخه برای IP وجود دارد که شامل IPv4 و IPv6 است. IPv6 که Internet Protocol Next Generation نیز خوانده می‌شود، جدیدترین پروتکل اینترنت...