سامانه‌ی شتاب به عنوان تنها سوئیچ ملی بین بانکی کشور، سیستمی مبتنی بر کارت‌ بوده و وظیفه تبادل تراکنش‌های بین بانکی و اعمال مقررات بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر را بر عهده دارد و سطح گستردگی این سامانه شامل کلیه بانک‌های کشور است که با اتصال به چند سوئیچ برون‌مرزی، کل تراکنش‌های کارتی کشور را پوشش می‌دهد.

SQL Server به منظور ارتقا در مدل برنامه‌نویسی بانک اطلاعاتی خود از نسخه 2005 تکنولوژی SQL CLR را معرفی نمود. این تکنولوژی همچنین با اسامی CLR Integrated ،CLR Enabled و CLR Embedded نیز شناخته می‌شود. هدف آن این است که شما بتوانید اشیاء بانک اطلاعاتی از قبیل Stored Procedure ،Function ،Trigger را با استفاده از CSharp و یا VB ایجاد کرده و آن را در SQL Server مورد استفاده قرار دهید.

با توجه به نسخه SQL Server روش جستجو و بازگرداندن لیستی از تمام جدول‌های ایجاد شده توسط کاربر کمی متفاوت است. در این مطلب به طور خلاصه پرس‌و‌جوهایی را بررسی خواهیم کرد که می‌توانند برای بازیابی لیست جدول‌ها در همه نسخه‌ها استفاده شوند.

در برخی از سناریوها نیاز به نمایش خروجی چند مقدار به صورت یک مقدار با یک جداکننده مانند کاما داریم. در Oracle می‌توان از تابع LISTAGG برای تبدیل نتایج پرس‌و‌جو به صورت یک مقدار جداشده با کاما استفاده نمود.

اعضای داده‌ای خصوصی (private) یک کلاس تنها توسط توابع عضو آن کلاس قابل دسترسی هستند. بنابراین هر کلاس یا تابعی که از توابع عضو یک شی استفاده می‌کند و آن را از خارج از شی فراخوانی می‌کند، تنها می‌تواند توابع عمومی (public) عضو کلاس را به منظور درخواست سرویس‌های کلاس از هر شی خاص فراخوانی نماید.

ایجاد مدل و مدل‌سازی برای بررسی دقیق انواع مختلف سیستم‌های نرم‌افزاری در مقیاس کوچک و بزرگ به کار می‌آید. با ساختن مدل این امکان به شما داده می‌شود با ابعاد مختلف پروژه قبل از ساخت آشنا شوید. گاهی در پروژه‌های بزرگ به دلیل پیچیدگی بیش از حد نمی‌شود سیستم را از جنبه‌های مختلف سنجید. بنابراین برای فهم کامل سیستم، یافتن و نمایش ارتباط بین بخش‌های مختلف آن، به مدل‌سازی می‌پردازیم. UML زبانی برای مدل‌سازی یا ایجاد نقشه‌ی تولید نرم‌افزار است.

شی‌گرایی یک راه طبیعی تفکر در مورد جهان پیرامون و نوشتن برنامه‌های کامپیوتری است. در دنیای واقعی به هرجا که بنگرید اشیا را مشاهده می‌کنید: اشخاص، حیوانات، گیاهان، اتوموبیل‌ها، هواپیماها، ساختمان‌ها، کامپیوترها و مواردی از این قبیل. انسان‌ها هر روز اشیا را در اطراف خود مشاهده می‌کنند و در مورد آن‌ها به تفکر می‌پردازند.